Liếm lồn múp rụp của em sinh viên mới lớn Aoi Mizutani, bá má chàng sợ chàng sa ngã lại nên kêu chị đi theo chàng trông chừng, xem phim sex xxx ban đầu chàng rất bực mình thường nghĩ “biết vậy ở mẹ nó ở bên đó luôn đếch thèm về” . đi với chị t mọi người thường khen chàng có bà chị đẹp quá, không bíet chắc tưởng người yêu hay là vợ của mày, làm chàng củng thấy thích thích nhìn lại thấy chị mình đẹp quá đi chứ đẹp còn hơn chị dung nữa, chắc tại hồi còn nhỏ chàng với chị t thường gây lộn nên có ác cảm…