Em học sinh dâm thông dâm vs ông chú ruột Kirari Sena, mình dốc một hơi cạn sạch, thy cười ngặt nghẽo lắc đầu, hào cất tiếng chào và nở một nụ cười niềm nở với chú ruột, chú ruột miễn cưỡng cười đáp lại rồi anh lạnh lùng ngó chỗ khác, thy kéo ghế đẩy cho hào ngồi xuống, bộ lúc này có em nào mới sao mà điệu thế anh? hào mỉm cười đáp: làm gì có, có một em thôi nhưng mà lơ tao hoài, xem phim sex dit nhau vừa nói hào vừa đưa mắt nhìn chú ruột đầy ngụ ý, chú ruột giả lơ làm như anh không thấy điều đó, thy bèn lên tiếng:…